مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان:

دخالتی در مجامع انتخاباتی نمی‌کنم

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: به عنوان خادم ورزش اصفهان سعی کرده‌ام در برگزاری مجامع انتخاباتی دخالت نکنم.

آخرین اخبار

تبلیغات