متولدین 74 به سربازی می‌روند

کلیه مشمولان دیپلم و زیر دیپلم دارای برگ آماده به خدمت در تاریخ نوزدهم دی ماه سال جاری برای اعزام به خدمت فراخوانده شدند.

آخرین اخبار

تبلیغات