معرفی نماینده ایران؛

ایستاده در غبار را به اسکار بفرستید، تا موضوع متوسلیان جهانی شود

مدیران سینمایی و اعضای خانه سینما فیلم فاخر «ایستاده در غبار» را به آکادمی اسکار معرفی کنند و پس از ارسال فیلم برای اعضای آکادمی اسکار نامه‌ای را به آکادمی ارسال می‌کند و وضعیت «احمد متوسلیان» را در بده بستانی فرهنگی ـ رسانه‌ای تشریح کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات