رپرتاژهای عجیب "شرق" برای متهمان نفتی/

حمایت تمام قد یک روزنامه نفتی از متهمان دکل گمشده

سابقه روزنامه نفتی شرق از مبنا نشان می دهد که این روزنامه هم به لحاظ خبرنگار و هم به لحاظ سرمایه گذار اصلی دچار مسیری خلاف مسیر معمول رسانه های آزاد شده است، هرچند سمت و سوی این روزنامه تا پیش از این نیز مشخص بوده است.

آخرین اخبار

تبلیغات