فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان:

چه علایمی در کودکان نشانه تشنج است؟

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان گفت: عدم شناسایی مکان و زمان، بیهوشی همراه با خرخر کردن، حرکات بدن، خیرگی و انحراف چشم و حرکات دورانی کودک که بدون واکنش به محیط است، می‌تواند جزو علایم تشنج در او باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات