شهردار اصفهان:

اصفهان موزه متحرکی از تمام آثار تمدن اسلامی است

شهردار اصفهان با تأکید بر اینکه اصفهان موزه متحرکی از تمام آثار تمدن اسلامی است، گفت: ‌ارتباطات رسانه‌های کشورهای اسلامی می‌تواند در زمینه تبادل اخبار حقیقی موثر باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات