مسئول کارگروه حقوقی کمیته آب اتاق اصفهان

بودجه احیای تالاب گاوخونی در لایحه بودجه سال ۹۴ لحاظ نشده است

مسئول کارگروه حقوقی کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در لایحه بودجه سال ۹۴ و در بخش احیای تالاب‌ها، بودجه لازم برای احیای ۵ تالاب کشور لحاظ شده اما متاسفانه این بودجه برای تالاب گاوخونی در نظر گرفته نشده است.

آخرین اخبار