گزارش؛

پشت‌پرده حذف جنجالی پنج هزار میلیارد تومان از بودجه دفاعی کشور

دولتی‌ها گمان كرده‌اند که با جنجالي شدن حذف 5 هزار میلیارد تومان در اصلاحیه بودجه، توجهات نمایندگان مجلس به این بند معطوف شده و سایر بندهای اصلاحیه بودجه که تبعات اقتصادی ناگواری هم برای کشور دارد، فراموش و نهايتا تصويب خواهد شد.

آخرین اخبار