با 11 رأی مخالف

لایحه اصلاح اساسنامه سازمان فرهنگی ـ ورزشی شهرداری اصفهان تصویب نشد

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: لایحه اصلاح اساسنامه سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری اصفهان با 11 رأی مخالف، هشت رأی موافق و یک رأی ممتنع اعضای شورای شهر اصفهان به تصویب نرسید.

آخرین اخبار