درمنطقه ی جرقویه انجام شد

مرحله چهارم طرح ضربتی مبارزه با بيماری سالك

رضاصادقی فرمانده حوزه بسیج گفت:بسیجیان منطقه ی جرقویه باهمکاری بهداشت درریشه کن شدن بیماری سالک تلاش می کنند.

آخرین اخبار