اصفهانی ها، الگوی مصرف برق؛

رکوردزنی اصفهانی‌ها در صرفه‌جویی مصرف برق/ لامپ‌های اضافی خاموش شد

در حالی که در روزهای ابتدایی تابستان مصرف برق در اصفهان رشد نگران کننده‌ای داشت، امروز اصفهانی‌ها به عنوان الگوی مصرف برق در کشور معرفی شده‌اند.

آخرین اخبار