سیب؛میو‌ه‌ لاغری/فواید دانه‌اش برای رشد و پخته‌اش برای زدودن خشونت صدا

سیب بهترین ماده غذایى براى رژیم لاغر شدن و کم شدن وزن است. در دانه‏‌هاى سیب هورمون رشد یافت مى‏‌شود. میوه‏‌اش ضد اسهال، مدّر و آرام‏‌بخش است. آب سیب یا عصاره آن در سرماخوردگى و سرفه مؤثر است و پخته آن خشونت صدا را برطرف می‌کند

آخرین اخبار