معاون سازمان صنعت استان اصفهان

برگزاری نمایشگاه‌های صنعت سبب غنای صنعت ایران می‌شود

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی صنعت و صنایع کارگاهی وابسته و نمایشگاه‌هایی در این زمینه، سبب غنای صنعت ایران و ارتقای کیفی آن می‌شود.

آخرین اخبار