در دیدار کمیته اجرایی همایش ملی آسیب‌های غنا و موسیقی مطرح شد/

توصیه‌های آیت‌الله طباطبائی‌نژاد در زمینه آسیب‌های غنا و موسیقی

امام جمعه اصفهان در دیدار کمیته‌های اجرایی همایش ملی آسیب‌های غنا و موسیقی گفت: غنا عامل ایجاد نفاق در دل مؤمنان بوده و باید بر آسیب‌های غنا و موسیقی پژوهش‌های مناسبی صورت گیرد.

آخرین اخبار