دبیرخانه بهسازی مقطع ابتدایی مدارس کشور به اصفهان واگذار شد

رییس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی دوره ابتدایی کشور، از واگذاری دبیرخانه بهسازی و توانمند سازی منابع انسانی دوره ابتدایی وزارت آموزش و پرورش به اصفهان خبر داد.

ایجاد کریدور علم و فناوری و توسعه گردشگری دستورکار مدیریت کلان اصفهان است/ افزایش تخت هتل های اصفهان

استاندار اصفهان با اشاره به برنامه های در دستور کار استانداری گفت: ایجاد کریدور علم و فناوری و توسعه گردشگری جز اولولیت ها و دستور کار مدیریت کلان اصفهان است.

آخرین اخبار

تبلیغات