اولین کارت زرد مجلس به طیب‌نیا

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز خانه ملت پس از بررسی سؤال نماینده بجنورد از وزیر اقتصاد، از پاسخ‌های طیب‌نیا قانع نشدند و بدین ترتب اولین کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد سه ماه پس از تشکیل دولت یازدهم داده شد.

وزیر اقتصاد

راه منطقی برای شناسایی گروه‌های درآمدی بالا پیدا نکرده‌ایم

طیب نیا گفت: کارگروهی کارگروهه برای شناسایی افراد دهک بالا تشکیل شده، اما مشکل عمده این است که ما دسترسی به شناسایی درآمدهای مردم نداریم.

آخرین اخبار

تبلیغات