مسئول دبیرخانه کرسی‌های آزاداندیشی اصفهان:

کرسی‌های آزاداندیشی در حوزه‌های علمیه اصفهان برگزار شد

مسئول دبیرخانه کرسی‌های نظریه پردازی و آزاداندیشی حوزه‌ علمیه اصفهان گفت: دبیرخانه کرسی‌های نظریه پردازی و آزاد اندیشی حوزه علمیه اصفهان تا امروز ۲۲ کرسی آزاد اندیشی در سطح مدارس علمیه مختلف شهر اصفهان برگزار کرده است.

آخرین اخبار

تبلیغات