گزارشی از یک اشتغال در جرقویه سفلی:

چرخه هایی که توسط طلای کثیف به حرکت درمی آید

امید است در این روزگار، که اتکای بیش از حد اقتصادمان به طلای سیاه، روزگارمان را سیاه کرده است، و نبض اقتصاد مملکت به جای تکیه بر ظرفیت های درونی و اقتصاد مقاومتی، با نبض چاه های نفتی که بازار و قیمت گذاری آن در دست بیگانگان است، تنظیم می شود؛

آخرین اخبار

تبلیغات