تبیینی بر سخنان اخیر روحانی؛

اهداف ریز و درشت طعنه پراکنی و کنایه زنی های رییس جمهور چیست؟

به نظر می رسد، اولین انگیزه جریان غیرانقلابی داخل نظام از اینگونه تنازعات لفظی و طعنه زنی های متناوب، که تاکنون امری بی سابقه در میان مسئولین بوده، به چالش کشیدن مشروعیت شرعی و قانونی مقام ولایت فقیه از زبان کارگزاران نظام است.

آخرین اخبار

تبلیغات