افتتاح دو باب منزل مسکونی در روستای کفران بخش بن رود

دو باب منزل مسکونی در روستای کفران بخش بن رود در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت رسیدگی به مستضعفان و با هدف اجرای طرح های محرومیت زدایی با همکاری بسیج سازندگی ناحیه شرق اصفهان و ناحیه اصفهان انجام شد.

آخرین اخبار

تبلیغات