در پی عقد قرارداد جدید؛

زمینه استفاده محصولات ذوب آهن اصفهان در طرح های بزرگ عراق فراهم می شود

کارشناس ارشد صادرات شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: با عقد قرارداد این شرکت با شرکت بازرگانی عام مواد ساخت و ساز وابسته به وزارت بازرگانی عراق، زمینه استفاده محصولات ذوب آهن اصفهان در طرح های بزرگ عمرانی عراق فراهم می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات