در قالب تذکر کتبی نمایندگان اصفهان مطرح شد؛

کارگروهی همانند احیای دریاچه ارومیه برای زاینده‌رود تشکیل شود

نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس در نامه ای کتبی خواهان تشکیل کارگروهی برای احیای رودخانه زاینده رود و تالاب گاوخونی همانند دریاچه ارومیه شدند.

آخرین اخبار

تبلیغات