مدیرکل بهزیستی اصفهان:

طرح مدیریت سبز در اداره‌کل بهزیستی اصفهان استقرار یافت

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: برای نخستین بار در ‌اصفهان طرح مدیریت سبز در اداره‌کل بهزیستی استان استقرار یافت.

برای اولین بار در استان اصفهان

استقرار طرح مدیریت سبز در اداره کل بهزیستی استان

برای اولین بار در استان اصفهان استقرار طرح مدیریت سبز در اداره کل بهزیستی استان انجام شد.

آخرین اخبار

تبلیغات