مدیر دارالقرآن بسیج اصفهان:

طرح قرآنی «چتری برای همه» در پایگاه‌های بسیج مساجد و محلات اصفهان اجرا می‌شود

مدیر دارالقرآن بسیج اصفهان گفت: طرح قرآنی «چتری برای همه» با تبیین دستورالعمل‌های قرآن کریم برای زندگی در جامعه امروز، در پایگاه‌های بسیج مساجد و محلات سراسر استان اصفهان اجرا می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات