مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران:

بازار فولاد ایران همچنان مورد استقبال سرمایه گذاران خارجی است

مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران معتقد است: بازار فولاد کشور از نظر تجاری و اجرای طرحهای توسعه مورد استقبال سرمایه گذاران خارجی است.

آخرین اخبار

تبلیغات