با همکاری کمیته امداد و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛

کودکان دارای سوءتغذیه سبد غذایی می گیرند

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه بودجه اصلی برای ارائه سبدغذایی به کودکان دارای سوء تغذیه از طریق وزارت رفاه واریز می‌شود، گفت: طرح سبدغذایی کودکان زیر 6 سال دارای سوء تغذیه با همکاری معاونت بهداشتی داشگاه علوم پزشکی اصفهان، در حال اجرا است.

آخرین اخبار

تبلیغات