معاون گردشگری استان اصفهان:

طرح توسعه گردشگری در روستاهای اصفهان اجرایی می‎شود

معاون گردشگری میراث فرهنگی اصفهان گفت: امروزه تبلیغات رسانه‌های استکباری در ایران‌هراسی اجازه تفکر صحیح را از مردم گرفته، بنابراین باید با توسعه طرح گردشگری در روستاهای اصفهان و دیگر نقاط کشور، این موضوع را خنثی کنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات