طرح بیابان زدایی 10 هزار هکتاری در شرق اصفهان/ تصاویر

طرح بیابان زدایی 10 هزار هکتاری شرق اصفهان شامل فعالیتهایی نظیر نهال کاری، آبیاری و حفاظت روز سه شنبه در منطقه سگزی اصفهان آغاز شد.

آخرین اخبار

تبلیغات