سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان:

سناریویی برای جیره‌بندی آب اصفهان نداریم

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: سناریویی برای جیره‌بندی آب در دستور شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان نیست و در صورتی که روند کم‌آبی ادامه یابد، تصمیمات جدیدی در خصوص مدیریت آب اصفهان اتخاذ خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان

شفاف به مردم بگوییم آب کم است

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان گفت: باید شفاف به مردم بگوییم که آب کم است تا اگر با کمبود و افت فشار آب مواجه شدند بتوانیم با صرفه جویی آنها در مصرف، آب شرب را تامین کنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات