فراخوانی برای ثبت «فاجعه منا» در گینس

چهره کشته‌شدگان ایرانی «فاجعه منا» 28 ماه صفر در رویدادی برای ثبت در کتاب رکوردهای «گینس» قلم می‌خورد.

آخرین اخبار

تبلیغات