لغو ضیافت ناهار روحانی و اولاند

بر اساس گزارش‌ رادیو آر‌تی‌ال رؤسای جمهور فرانسه و ایران ضیافت ناهار با یکدیگر نخواهند داشت.

آخرین اخبار

تبلیغات