صف هایی که هر روز طولانی تر می شود؛

اما و اگرهای وام های ازدواج جوانان/زوج هایی که همچنان به در بسته بانک ها می خورند

اگرچه بر اساس قانون باید تعداد جوانان در صف دریافت وام ازدواج به کمتر از ۵۰ هزار نفر برسد اما همچنان مشکلات زیادی بر سر راه جوانان برای دریافت این وام وجود دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات