نشست تا ۵ سال آتی

طوفان تشنگی ریشه بناهای تاریخی اصفهان را سوزاند

طوفانِ تشنگی، تیشه سهمگین درد را بر ریشه بناهای تاریخی اصفهان فرود آورده است به نوعی که کارشناسان احتمال فرونشست بناهای تاریخی اصفهان تا ۵ سال آینده را مطرح می‌کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات