استاندار اصفهان:

مدیریت یکپارچه حوضه زاینده‌رود مشخص شده است

استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه با پیگیری و اقدامات صورت گرفته قسمت اعظم مشکلات حوضه آبریز زاینده رود در حال مرتفع شدن است، گفت: در حال حاضر از سوی وزارت نیرو مدیریت یکپارچه برای حوضه آبریز زاینده رود مشخص شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات