آسمان اصفهان در تسخیر دود سفید

وضعیت آلودگی کلانشهر اصفهان در شرایطی به مرز بحران رسیده که به نظر می‌رسد هنوز عزمی همگانی و ملی برای رفع این چالش بزرگ در نصف جهان وجود ندارد.

آخرین اخبار

تبلیغات