رئیس کمیسیون طرح و برنامه اتاق بازرگانی اصفهان:

صنعت نساجی اصفهان امروز با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند

رئیس کمیسیون طرح و برنامه اتاق بازرگانی اصفهان گفت: صنعت نساجی اصفهان امروز با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند و این در حالی است که روزگاری اصفهان در این صنعت به میزان قابل توجهی مطرح بود.

آخرین اخبار

تبلیغات