با وجود پتانسیل های موجود در نصف جهان:

جای گردشگر مسلمان در شهر اصفهان خالی است / گردشگری به عنوان یک صنعت در آمدزا مغفول مانده است

اصفهان به عنوان یکی از شهرهای پر جاذبه حرفهای زیادی در بخش گردشگری دارد اما عدم سرمایه گذاری مناسب برای جذب گردشگر باعث شده تا این شهر انطور که باید شناخته نشود.

آخرین اخبار

تبلیغات