ازخودگذشتن به رسم سربازان امام؛

ضدگلوله‌ای به نام «هاشم» + عکس

به علت بی‌احتیاطی و ناشی بودن یک نیروی بسیجی در استفاده از نارنجک، هاشم به موقع خود را می‌رساند و با درآغوش گرفتن نارنجک به شدت مجروح می‌شود. بر اثر این حادثه دست راست هاشم کلهر از مچ قطع می‌شود.

آخرین اخبار