مادر شهید محمد محمدی:

ارزش چادر خاکی مادرمان زهرا را حفظ کنید

مادر شهید از اهالی ورزنه گفت: از گم شدن ارزش هایمان ناراحت می شوم زمانی که هنوز وصیت نامه ی فرزند شهیدم را به خاطر دارم.

آخرین اخبار

تبلیغات