مادر شهید مفقودالاثر جرقویه علیا

انتظاری که چشمان مادر شهید را کم بینا کرد

مفقودالاثر دفاع مقدس شهید غلامحسین طیبی رفت و مادری بی آلایش را در انتظار دیدارش پیر و فرسوده کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات