غواصان زنده رود آمدند؛

29 سال انتظار مادر از فرزندی که کمک حال پدر بود/ همرزمان، دلتنگ لبخند حسین خط شکن

مادر شهید حسین رفیعی که این روزها پرستار پسر دیگر خانواده بود، پس از احراز هویت فرزندش گفت: با تمام رضایتمندی از حسین شهیدم، از او می خواهم سلام من را به امام حسین برساند.

آخرین اخبار

تبلیغات