اصفهان در میناب هرمزگان بیمارستان صحرایی برپا می کند

رییس بیمارستان شهید آیت الله صدوقی سپاه اصفهان گفت: این بیمارستان در قالب ماموریت مردم یاری، اقدام به برپایی بیمارستان صحرایی در شهرستان میناب استان هرمزگان می کند.

آخرین اخبار

تبلیغات