فاطمه هنرور همسر شهيد مدافع حرم محرم عليپور:

سهم من از جهاد همسرم حفظ حجابم است

همكلامي با فاطمه هنرور همسر شهيد مدافع حرم شهيد محرم عليپور شنيدني است. همسر شهيدي كه آرزو دارد فرزندانش ادامه‌دهنده راه همسر شهيدش باشند و مدافع حريم اهل‌بيت شوند.

همسر شهيد مدافع حرم اسماعيل خان‌ زاده

همسرم برات شهادت را در شب‌هاي رمضان گرفت

در طول زندگي با ايشان در ميان جمع دوستان و همكاران حرف از شهادت بود و شهيد شدنش. اسماعيلم بسيار از نبودش برايم صحبت مي‌كرد. در واقع من را آماده شهادتش كرده بود.

همسر شهيد مدافع حرم صادق عدالت اكبري:

گفت بعد از شهادتم زينب‌وار بايست

قلم ياري نمي‌كرد از تنهايي و دلتنگي و نبود‌ن‌هاي همراه و همسفر زندگي‌اش بنويسم و ميان همكلامي از او خواستم فرصتي بدهد تا به خودم بيايم! اما همسر شهيد مرا به آرامش فراخواند و گفت كه او و همسرش به اين روزها ايمان داشته‌اند و دارند.

آخرین اخبار

تبلیغات