شهيد براتعلي قيدرلو

شهيد براتعلي قيدرلو در سال1344 در روستاي پيله وران و در خانواده مذهبي چشم به جهان گشود.

آخرین اخبار

تبلیغات