رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح

تدابیر درمانی ایران برای زائران پیاده روی اربعین

رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح گفت: امسال حداقل 5 بیمارستان صحرایی را برای مراسم پیاده‌روی اربعین آماده کردیم.

آخرین اخبار

تبلیغات