اینجا ورزنه است

صنعتی که در گذرگاه تاریخ جا ماند

سال‌هاست می‌بافد. درست به‌خاطر نمی‌آورد نخستین بار چه زمانی «پشت چاله» نشسته و شروع به بافتن کرده است.

آخرین اخبار

تبلیغات