بازتاب پرداره برداری از شهر موشکی ایران در رسانه های خارجی؛

گاردین: به تصویر کشیدن شهر موشکی برای نشان دادن قدرت ایران در برابر آمریکاست/ سی.ان.ان: پایگاه موشکی محرمانه ایران موردی نادر است

تصاویر شهر موشکی سپاه پاسداران که روز پیش از طریق رسانه های داخلی پخش شد، باعث واکنش رسانه های خارجی به این موضوع شده و بازتاب های گوناگونی از آن در سراسر جهان منتشر شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات