استاندار اصفهان:

حل مشکلات آبی فریدون‌شهر در اولویت است

استاندار اصفهان گفت: حل مشکلات آبی شهرستان فریدون‌شهر در اولویت است.

آخرین اخبار

تبلیغات