پاسخ از مسئولین:

5 کیلومتر جاده محمد آباد به نصرآباد همچنان در انتظار کامل شدن ماند

افتتاح پروژه های بزرگ جاده ای با قوت ادامه دارد و آن در صورتی است که برخی محورها با توجه به حادثه خیز بودنشان همچنان در انتظار تکمیل و رفع خطر می باشند، در این رابطه محور نصر آباد به محمد آباد با وجود پیگیری ها مغفول مانده است.

آخرین اخبار

تبلیغات