در پیگیری مشکلات جاده ای شرق اصفهان مطرح شد:

آمادگی شهرداری شهر اژیه در بی خطرسازی جاده سیان- اژیه

شهردار شهر اژیه گفت: شهرداری اژیه آمادگی کامل جهت مشارکت در آزادسازی و زیرسازی سه کیلومتر جاده اژیه به سیان را دارد.

شهردار اژیه خبر داد:

ساماندهی انهار از اقدامات مهم شهرداری اژیه در هدر رفت آب بوده است

شهرداری شهر اژیه از ساماندهی جوی های آبرسان به مزارع شهر اژیه به منظور جلوگیری از هدر رفت آب کشاورزی خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات